ประเมิน ITA
Home

คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

Attachments:
Download this file (คู่มือ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ (o14).pdf)คู่มือ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ (o14).pdf[ ]5034 Kb28/04/2566 15:14
Download this file (คู่มือการปฎิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (O14).pdf)คู่มือการปฎิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (O14).pdf[ ]7987 Kb25/04/2566 15:51
Download this file (คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ (O14).pdf)คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ (O14).pdf[ ]5592 Kb25/04/2566 15:51
Download this file (คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (O14).pdf)คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (O14).pdf[ ]20436 Kb25/04/2566 15:51
Download this file (คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร ของนักจัดการงานทะเบียนและบัตร (O14).pdf)คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร ของนักจัดการงานทะเบียนและบัตร (O14).pdf[ ]32307 Kb25/04/2566 15:53
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]14085 Kb20/04/2564 10:41
Download this file (คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองช่าง.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองช่าง.pdf[ ]54638 Kb12/04/2566 17:47
Download this file (คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม.pdf[ ]26003 Kb12/04/2566 17:47
Download this file (คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf[ ]12627 Kb12/04/2566 17:48
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!