ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home

สารคดี ละครวิทยุ

 

001 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  สัญญาหลอก สัญญาเปล่า

 https://voice2v.com/uploads/5f4f5d40e426f-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR2nQBwy7liuJL6hdTiZlfulRmjxjL50yFv853dClTZsN5l1cPzctjzcUtU

002 สารคดี ละครวิทยุ ตอน ใช้จ่ายตามสบาย ระหว่างล้มลายเด้อ

https://voice2v.com/uploads/5f4f6673cecab-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR1YGHN2LPvE0Vkt9YvxAP3EkNm4tfvQmJ86uIB6WeIIoBGc2lFQBC9iTr0

003 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  ดอกเบี้ยเด้อบ่แมนดอกไม้

https://voice2v.com/uploads/5f4f5e2befbfb-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR1qGh9PII5c3vniQUUTYQiKZq3xBg98Ex5CGx-VHKf7FSCWSHR0zjT0Fac

004 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาคืน

https://voice2v.com/uploads/5f4f5ef21e57c-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR1LzPO9RLOm16OIMsEzfvFudVUdIqZNHVPurbNIsFHWCijPI3AWkf-2OiA

005 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  เรื่องกู้ไว้ใจป้าไหม

https://voice2v.com/uploads/5f4f5f682ee0d-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR022JRSKYZVBBE3vM6T249VOZZOqEJY4KsA0MRbCo88rLGZ9EhSEBuThNE

006 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  เจ้หมอนจำทุกเรื่องได้ ยกเว้นเรื่องจำนอง

https://voice2v.com/uploads/5f4f5ffab5af5-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR2KHdf2Gn8wv72jcDY1GV87MWdKMer2hKD9X5Ak6l9JPaHE-bmApI4yG7o

007 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  กยศ  เงินกู้นะ ไม่ได้ให้เปล่า

https://voice2v.com/uploads/5f4f60636510e-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR3TVHQ2bYL7qSBwr52fu_htzvBncmLTCkYFCUGfTs_NYJ1apkiP5jCW3yA

008 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  ฌาปนกิจ ฌาปนกรรม

https://voice2v.com/uploads/5f4f60d113654-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR22W3In5M9BLE_HTwDhCnnxFlRL7ouduMJTMhAm_QKDElPGub1kBhvhE4w

 

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!