ประเมิน ITA
Home

สารคดี ละครวิทยุ

 

001 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  สัญญาหลอก สัญญาเปล่า

 https://voice2v.com/uploads/5f4f5d40e426f-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR2nQBwy7liuJL6hdTiZlfulRmjxjL50yFv853dClTZsN5l1cPzctjzcUtU

002 สารคดี ละครวิทยุ ตอน ใช้จ่ายตามสบาย ระหว่างล้มลายเด้อ

https://voice2v.com/uploads/5f4f6673cecab-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR1YGHN2LPvE0Vkt9YvxAP3EkNm4tfvQmJ86uIB6WeIIoBGc2lFQBC9iTr0

003 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  ดอกเบี้ยเด้อบ่แมนดอกไม้

https://voice2v.com/uploads/5f4f5e2befbfb-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR1qGh9PII5c3vniQUUTYQiKZq3xBg98Ex5CGx-VHKf7FSCWSHR0zjT0Fac

004 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาคืน

https://voice2v.com/uploads/5f4f5ef21e57c-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR1LzPO9RLOm16OIMsEzfvFudVUdIqZNHVPurbNIsFHWCijPI3AWkf-2OiA

005 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  เรื่องกู้ไว้ใจป้าไหม

https://voice2v.com/uploads/5f4f5f682ee0d-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR022JRSKYZVBBE3vM6T249VOZZOqEJY4KsA0MRbCo88rLGZ9EhSEBuThNE

006 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  เจ้หมอนจำทุกเรื่องได้ ยกเว้นเรื่องจำนอง

https://voice2v.com/uploads/5f4f5ffab5af5-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR2KHdf2Gn8wv72jcDY1GV87MWdKMer2hKD9X5Ak6l9JPaHE-bmApI4yG7o

007 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  กยศ  เงินกู้นะ ไม่ได้ให้เปล่า

https://voice2v.com/uploads/5f4f60636510e-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR3TVHQ2bYL7qSBwr52fu_htzvBncmLTCkYFCUGfTs_NYJ1apkiP5jCW3yA

008 สารคดี ละครวิทยุ ตอน  ฌาปนกิจ ฌาปนกรรม

https://voice2v.com/uploads/5f4f60d113654-converted/mp-MyVideo-Voice2v-com.mp4?fbclid=IwAR22W3In5M9BLE_HTwDhCnnxFlRL7ouduMJTMhAm_QKDElPGub1kBhvhE4w

 

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!