ประเมิน ITA
Home

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

  แผนป้องกันการทุจริต

 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-  รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

-  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Attachments:
Download this file (ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2)ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2[ ]16023 Kb19/05/2566 10:08
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 (รอบ 12 เดือน).pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 (รอบ 12 เดือน).pdf[ ]3287 Kb22/04/2564 11:10
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน).pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน).pdf[ ]2324 Kb22/04/2564 11:08
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ .2565 รอบ  6 เดือน.pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ .2565 รอบ 6 เดือน.pdf[ ]10913 Kb19/05/2566 10:08
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)041.)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)041.[ ]3574 Kb04/04/2565 16:53
Download this file (แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของทต.น้ำโสม039.pdf)แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของทต.น้ำโสม039.pdf[ ]4792 Kb04/04/2565 16:53
Download this file (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564.pdf[ ]2426 Kb22/04/2564 11:16
Download this file (แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ ทต.น้ำโสม พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖)แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ ทต.น้ำโสม พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖[ ]1211 Kb19/06/2563 16:39
Download this file (แผนป้องกันและปราบปรามการทุริตปี พ.ศ.2562-2564.pdf)แผนป้องกันและปราบปรามการทุริตปี พ.ศ.2562-2564.pdf[ ]1188 Kb21/07/2563 09:43
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!