ประเมิน ITA
Home

ประกาศ / แผน จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

Attachments:
Download this file (ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างฌาปนสถาน(เตาเดี่ยว)ม.4 บ้านโพน รอบ 3.pdf)ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างฌาปนสถาน(เตาเดี่ยว)ม.4 บ้านโพน รอบ 3.pdf[ ]8121 Kb01/06/2563 23:21
Download this file (ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.โคกน้อย ม.8.pdf)ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.โคกน้อย ม.8.pdf[ ]1294 Kb19/05/2563 15:33
Download this file (ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.โนนสวรรค์ ม.6.pd)ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.โนนสวรรค์ ม.6.pd[ ]7779 Kb19/05/2563 15:34
Download this file (ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เตาเดี่ยว) ม.4 บ้านโพน(วัดป่า).pdf)ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เตาเดี่ยว) ม.4 บ้านโพน(วัดป่า).pdf[ ]1496 Kb19/05/2563 15:34
Download this file (ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสดุ ปี 2563.pdf)ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสดุ ปี 2563.pdf[ ]22691 Kb15/06/2563 14:50
Download this file (ประกาศก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรี.pdf)ประกาศก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรี.pdf[ ]8020 Kb19/05/2563 15:35
Download this file (ประกาศผู้ชนะ (e-bidding) DLTV  ก่อสร้าง ม.4  ม.6  ม.8 ม..pdf)ประกาศผู้ชนะ (e-bidding) DLTV ก่อสร้าง ม.4 ม.6 ม.8 ม..pdf[ ]631 Kb19/05/2563 15:55
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  e-bidding 3 ตัว.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding 3 ตัว.pdf[ ]1273 Kb24/01/2563 14:33
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้่างซ่อมคอมพิวเตอร์(พัสดุ).pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้่างซ่อมคอมพิวเตอร์(พัสดุ).pdf[ ]383 Kb28/01/2563 10:26
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฌครื่องปริ้นเตอร์ กองสาธารณสุข.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฌครื่องปริ้นเตอร์ กองสาธารณสุข.pdf[ ]383 Kb28/01/2563 10:26
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.1 ม.8 ม.9 ม.12 ม.14 จ่ายขาดสะสม 6 ตัว.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.1 ม.8 ม.9 ม.12 ม.14 จ่ายขาดสะสม 6 ตัว.pdf[ ]2539 Kb24/01/2563 14:35
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.1 ม.9 เทศบัญญัติ.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.1 ม.9 เทศบัญญัติ.pdf[ ]740 Kb24/01/2563 14:35
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.6 ม.8 ม.12 ม.13 จ่ายขาด 12 ตัว.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.6 ม.8 ม.12 ม.13 จ่ายขาด 12 ตัว.pdf[ ]4798 Kb24/01/2563 14:34
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการ ม.1 ม.3 ม.15 จ่ายชาด 6 ตัว.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการ ม.1 ม.3 ม.15 จ่ายชาด 6 ตัว.pdf[ ]2476 Kb24/01/2563 14:34
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการ ม.4 ม.8 ม.14 จ่ายขาด 8 ตัว.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการ ม.4 ม.8 ม.14 จ่ายขาด 8 ตัว.pdf[ ]3260 Kb24/01/2563 14:34
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการ เสริมผิวจาราจรลาดยางพารา 6 ตัว.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการ เสริมผิวจาราจรลาดยางพารา 6 ตัว.pdf[ ]2380 Kb27/01/2563 14:42
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ม.14 ม.8 จ่ายขาด 4 ตัว.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ม.14 ม.8 จ่ายขาด 4 ตัว.pdf[ ]1709 Kb24/01/2563 14:34
Download this file (รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562.pdf)รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562.pdf[ ]970 Kb18/06/2563 10:00
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดิอน.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดิอน.pdf[ ]13676 Kb15/06/2563 15:40
Download this file (เอกสารแนบ ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.โคกน้อย ม.8พาราแอสฟัลท์)เอกสารแนบ ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.โคกน้อย ม.8พาราแอสฟัลท์[ ]6393 Kb19/05/2563 15:35
Download this file (เอกสารแนบโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เตาเดี่ยว) ม.4 บ้านโพน(วัดป่า).pdf)เอกสารแนบโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เตาเดี่ยว) ม.4 บ้านโพน(วัดป่า).pdf[ ]7022 Kb19/05/2563 15:35
Download this file (แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563.pdf)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563.pdf[ ]7746 Kb16/06/2563 15:09
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!