ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                1. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ เทศบาลตำบลน้ำโสม(คลิกเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มร้องทุกข์)

                2. ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ เทศบาลตำบลน้ำโสม 239 หมู่ 8 เทศบาลตำบลน้ำโสม           

อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

                3. ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์

* นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม   042-146181 

* ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโสม.     042-146181 หรือ 086-2292039

                4. ร้องเรียน ผ่าน  Web Side : www.tbnamsom.go.th

                5. ร้องเรียนผ่าน  e-mail address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Attachments:
Download this file (คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563.pdf)คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563.pdf[ ]914 Kb10/06/2563 10:11
Download this file (คำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ผู็รับผิดชอบ.pdf)คำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ผู็รับผิดชอบ.pdf[ ]1098 Kb21/06/2562 11:33
Download this file (คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563.pdf)คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563.pdf[ ]201 Kb10/06/2563 10:19
Download this file (คู่มือการร้องทุกข์ (1).pdf)คู่มือการร้องทุกข์ (1).pdf[ ]485 Kb13/06/2560 14:14
Download this file (ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf)ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf[ ]100 Kb27/04/2563 16:32
Download this file (รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562.pdf)รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562.pdf[ ]3188 Kb21/06/2562 09:21
Download this file (รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ช่วงเดือนต่างๆ ของปี 2561-2562.pdf)รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ช่วงเดือนต่างๆ ของปี 2561-2562.pdf[ ]2160 Kb12/06/2562 11:23
Download this file (รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3 เมษายน 2561.pdf)รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3 เมษายน 2561.pdf[ ]674 Kb16/11/2561 14:24
Download this file (รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ต.ค 2561.pdf)รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ต.ค 2561.pdf[ ]667 Kb16/11/2561 14:26
Download this file (รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563.pdf)รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563.pdf[ ]689 Kb10/06/2563 10:19
Download this file (รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติหน้าที่ราชการระหว่างเดือน ต.ค. 2559)รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติหน้าที่ราชการระหว่างเดือน ต.ค. 2559[ ]5713 Kb23/11/2560 11:32
Download this file (รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติหน้าที่ราชการระหว่างเดือน พ.ค. 2560)รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติหน้าที่ราชการระหว่างเดือน พ.ค. 2560[ ]5820 Kb23/11/2560 11:32
Download this file (รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2559 - เม.ย.)รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2559 - เม.ย.[ ]5164 Kb23/11/2560 11:24
Download this file (รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. 2560.J)รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. 2560.J[ ]5263 Kb23/11/2560 11:31
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 2559.jpg)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 2559.jpg[ ]309 Kb13/06/2560 14:30
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘.pdf)รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘.pdf[ ]1266 Kb28/10/2558 15:19
Download this file (สมุดคุม รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2562.pdf)สมุดคุม รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2562.pdf[ ]3994 Kb21/07/2563 09:53
Download this file (สมุดคุม เรื่องรับเรื่องราวการทุจริต ปี 2563.pdf)สมุดคุม เรื่องรับเรื่องราวการทุจริต ปี 2563.pdf[ ]180 Kb10/06/2563 10:12
Download this file (แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf)แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf[ ]100 Kb27/04/2563 16:33
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!