ประเมิน ITA
Home

เอกสารเผยแพร่

Attachments:
Download this file (NUMSOM56.pdf)NUMSOM56.pdf[ ]4848 Kb07/02/2557 16:05
Download this file (ข้อมูลการดำเนินการกิจการตลาด ทต.น้ำโสม.pdf)ข้อมูลการดำเนินการกิจการตลาด ทต.น้ำโสม.pdf[ ]1104 Kb17/08/2564 16:10
Download this file (คำสั่ง แต่งตั้ง จนท.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf)คำสั่ง แต่งตั้ง จนท.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf[ ]281 Kb09/08/2564 15:32
Download this file (คู่มือ การร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf)คู่มือ การร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf[ ]485 Kb27/04/2563 14:36
Download this file (คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf)คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf[ ]607 Kb27/04/2563 14:36
Download this file (ประกาศ  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปี 2564.pdf)ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปี 2564.pdf[ ]1410 Kb18/08/2564 12:10
Download this file (มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf[ ]433 Kb13/06/2562 11:00
Download this file (รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf)รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf[ ]168 Kb28/06/2562 09:11
Download this file (รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2559.jpg)รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2559.jpg[ ]317 Kb23/06/2560 09:06
Download this file (รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี2561.pdf)รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี2561.pdf[ ]1563 Kb21/06/2562 12:06
Download this file (วารสารรายงานกิจการ ปี 2557.pdf)วารสารรายงานกิจการ ปี 2557.pdf[ ]2351 Kb03/10/2557 08:56
Download this file (สรุปผลประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2562.jpg)สรุปผลประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2562.jpg[ ]539 Kb02/06/2563 14:48
Download this file (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557.doc)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557.doc[ ]2841 Kb20/03/2558 10:29
Download this file (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558.docx)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558.docx[ ]329 Kb20/03/2558 10:36
Download this file (แผนปฎิบัติการงบประมาณประจำปี2564 โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf)แผนปฎิบัติการงบประมาณประจำปี2564 โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม.pdf[ ]6051 Kb30/11/2563 15:00
Download this file (แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563.pdf)แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563.pdf[ ]61829 Kb10/08/2563 16:12
Download this file (แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2564-2566.pdf)แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2564-2566.pdf[ ]23149 Kb21/12/2563 13:58
Download this file (แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามปี 2561-2563.pdf)แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลสามปี 2561-2563.pdf[ ]14167 Kb24/06/2562 14:59
Download this file (แผนอัตรากำลัง3ปี ปีงบประมาณ 2564-2566.pdf)แผนอัตรากำลัง3ปี ปีงบประมาณ 2564-2566.pdf[ ]40721 Kb21/12/2563 13:59
Download this file (แผ่นพับท่องเที่ยว03.pdf)แผ่นพับท่องเที่ยว03.pdf[ ]825 Kb29/06/2563 15:49
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนเวลาสอบ รับสมัครlสอบคัดเลือกเพิ่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 566
2 โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ Administrator 1295
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!