ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

รายงานผลประเมิน ITA  ปี2564 

 

 

Home

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

Attachments:
Download this file (ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf)ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf[ ]1306 Kb30/04/2564 13:57
Download this file (ประกาศ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ปีงบประมาณ 2564.pdf)ประกาศ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ปีงบประมาณ 2564.pdf[ ]729 Kb16/08/2564 14:50
Download this file (ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกน้ำ ปี 2564.pdf)ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกน้ำ ปี 2564.pdf[ ]317 Kb06/09/2564 10:51
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอรา จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.ม.14 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอรา จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.ม.14 ปี 2564.pdf[ ]380 Kb03/05/2564 11:49
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ปี 2564.pdf[ ]402 Kb03/05/2564 11:49
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ปี 2564.pdf[ ]450 Kb03/05/2564 11:49
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ปี 2564.pdf[ ]533 Kb03/05/2564 11:49
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.2564 ม.3 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.2564 ม.3 ปี 2564.pdf[ ]418 Kb03/05/2564 11:50
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างลาน คสล. ม.14 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างลาน คสล. ม.14 ปี 2564.pdf[ ]625 Kb03/05/2564 11:50
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างลาน คสล. ม.6 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างลาน คสล. ม.6 ปี 2564.pdf[ ]431 Kb03/05/2564 11:50
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ปี 2564.pdf[ ]569 Kb03/05/2564 11:50
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ร.ร.เทศบาลตำบลน้ำโสม ปี 2564.pd)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ร.ร.เทศบาลตำบลน้ำโสม ปี 2564.pd[ ]362 Kb03/05/2564 11:50
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขยายถนน คสล. ม.13.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขยายถนน คสล. ม.13.pdf[ ]487 Kb03/05/2564 11:50
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ม.4 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ม.4 ปี 2564.pdf[ ]559 Kb03/05/2564 11:51
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดอุปกรณ์การเลือกตั้ง(แบบขีดคะแนน) ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดอุปกรณ์การเลือกตั้ง(แบบขีดคะแนน) ปี 2564.pdf[ ]324 Kb03/05/2564 11:51
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซ่มถนนดิน ม.14 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซ่มถนนดิน ม.14 ปี 2564.pdf[ ]518 Kb03/05/2564 11:51
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ ม.2 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ ม.2 ปี 2564.pdf[ ]723 Kb03/05/2564 11:51
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ ม.8 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ ม.8 ปี 2564.pdf[ ]661 Kb03/05/2564 11:51
Download this file (ประกาศผู้ชนเสนอราคา ก่อสร้าง คสล. ม.6 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้ชนเสนอราคา ก่อสร้าง คสล. ม.6 ปี 2564.pdf[ ]533 Kb03/05/2564 11:49
Download this file (ประกาศผู้นะเสนอราคา วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน ม.14 ปี 2564.pdf)ประกาศผู้นะเสนอราคา วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน ม.14 ปี 2564.pdf[ ]647 Kb03/05/2564 11:51
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!